Siivouspalvelun toimitusehdot

 1. Laadimme säännöllisen siivouksen tilauksesta kirjallisen sopimuksen kahtena kappaleena, jonka molemmat osapuolet allekirjoittavat.
 1. Sitoudumme toimittamaan tilatut palvelut sovitun mukaisesti, vastaamme palvelun laadusta ja luotettavuudesta.
 1. Olemme vakuuttaneet työntekijät vastuuvakuutuksella ja he ovat vaitiolovelvollisia tilaajan ja palvelukohteen kaikista yksityisistä asioista.
 1. Käytämme kotien peruspuhdistuksessa ihmiselle ja luonnolle turvallisia ja ekologisia pesuaineita, ellei toisin ole sovittu. Tällä hetkellä käytössä on suomalaiset Ole Hyvä luonnontuotteet. Tehosiivouksissa ja erityisen vaativissa kohteissa käytämme haitallisia kemikaaleja sisältäviä puhdistusaineita ja niistä ilmoitetaan aina erikseen.
 1. Käytämme kotisiivouksessa asiakkaan omaa pölynimuria. Muuten kodin puhdistuksessa käytämme meidän omia siivousvälineitä, ellei toisin ole sovittu.
 1. Yleistä tietoa siivousajasta:
 • Siivousaika puolittuu, kun siivous suoritetaan parityönä.
 • Siivousaikaan vaikuttaa ammattisiivoojan yksilöllinen työskentelytapa
 • Siivoojien ei tarvitse jäädä palvelukohteeseen, kun sovitut siivoustehtävät ovat huolellisesti suoritettu. Tämä ei vähennä laskutettavaa siivousaikaa, sillä laskutus perustuu siivottavan asunnon pinta-alaan ja siivoustehtäviin.
 1. Mikäli tilaaja on tyytymätön palveluun, niin siitä tulee ilmoittaa viipymättä. Tässä tapauksessa korjaamme, mikäli mahdollista, virheen viivytyksettä.
 1. Tilaajalla on oikeus perua tilattu siivous (5) arkipäivää ennen toimitusta ilman korvausvelvollisuutta. Mikäli peruutus tehdään myöhemmin, niin meillä on oikeus laskuttaa tilattu palvelu tilaajalta. Sairastapauksissa ei ole peruutusaikaa. Toivottavaa olisi, että tieto ilmoitettaisiin heti kun se on tiedossa.
 1. Säännöllisen siivoussopimuksen molemmin puolinen irtisanomisaika on yksi (1) kalenterikuukausi. Irtisanominen tulee tehdä myös kirjallisesti. Mikäli ilmoitus tehdään myöhemmin, niin meillä on oikeus laskuttaa tilattu palvelu irtisanomisajalta.
 1. Tilaajan tulee maksaa palvelu sopimuksen ja hinnaston mukaisesti toimitetulla laskulla. Laskun maksuehto on 14 päivää netto. Tämän hetken hinnasto on voimassa 31.12. asti. Hintojen tarkistus tehdään vuosittain marraskuussa ja mahdolliset uudet hinnat tulevat voimaan aina tammikuussa.
 1. Tilaaja vastaa siitä, että on antanut kaiken palvelun suorittamisen kannalta tarpeellisen tiedon. Jos tilaajalle aiheutuu vahinkoa puutteellisen informaation johdosta, tätä ei korvata.